ФОП дозволили відкривати дитсадки


Приватні дошкільних освітні установи зможуть створювати фізичні особи-підприємці.

ФОП, що самостійно надають послуги дошкільної освіти, повинні мати спеціальну освіту і медичну довідку встановленого зразка. Відзначимо, що раніше дитсадки могли створювати лише юридичні особи.

При цьому, в сфері дошкільної освіти знято вимогу про ліцензованому обсязі.

Відповідні зміни внесені до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти постановою Кабміну від 10 травня 2018 року № 347.

ФОП дозволили відкривати дитсадки

У новій редакції вводиться ліцензування освітньої діяльності післядипломної в сферах вищої та професійної предвисшего освіти.

Для отримання ліцензії не потрібно буде подавати документи, що належать до сфери акредитації освітніх програм (освітня програма, навчальний план). Замість цього подається концепція освітньої діяльності за відповідною спеціальністю на заявленому рівні. Знято вимогу стосовно надання копій документів про відповідність приміщень санітарним нормам і вимогам правил пожежної безпеки.

Зміни направлені також на розвиток і впровадження дуального освіти в Україні.

В сфері загальної середньої освіти не потрібно буде підтверджувати майнові права на приміщення на весь термін навчання за певним рівнем. Лібералізована процедура дозволу на впровадження середньої освіти, зокрема для приватних закладів.

Разом з тим, посилені вимоги до закладів освіти, які здійснюють підготовку іноземних громадян. Так, для прийняття на навчання іноземців навчальний заклад зобов’язаний мати структурний підрозділ для роботи з іноземними громадянами, до функцій якого, зокрема, відноситься оформлення запрошень на навчання і забезпечення перебування таких студентів в Україні на законних підставах. Обов’язкова наявність житлових приміщень, придатних для проживання іноземних громадян.

Крім того, для отримання ліцензії з правом навчання іноземних громадян один з членів проектної групи повинен володіти англійською мовою на рівні В2 відповідно до загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Володіння мовою може бути підтверджено кваліфікаційним документом (диплом про вищу освіту, науковий ступінь), пов’язаних з використанням цієї мови.

У ліцензії на надання послуг вищої, післядипломної, загального повного, загальної середньої та професійної предвисшего освіти буде вказано максимальне кількість осіб, яким навчальний заклад може одночасно забезпечити отримання відповідного рівня освіти за обраною спеціальністю.

Оновлені ліцензійні умови вступлять в силу після опублікування, для деяких нововведень передбачений перехідний період. Наприклад, кадрові вимоги щодо достатності кількості членів групи забезпечення, почнуть діяти з 1 вересня 2019 року. Заклади, що навчають іноземців та осіб без громадянства, повинні до 31 грудня 2019 пройти процедуру ліцензування по нових правилах.


Like it? Share with your friends!

1276
780 shares, 1276 points